Zorgtraject Diabetes Mellitus Type 2

Onderstaand een stappenplan, om de opstart van een zorgtraject diabetes type 2 te vergemakkelijken. Vanuit het stappenplan kunt u rechtstreeks doorklikken naar de juiste documenten (volg de hyperlinks!). De meeste documenten zijn zowel in PDF- als in WORD-formaat beschikbaar. Contacteer uw zorgtrajectpromotor gerust bij vragen.

1e Consult bij de huisarts

Stap 1:

Nakijken of de patiënt in aanmerking komt?

Inclusiecriteria:

  • Type 2 diabetes EN
  • 1 of 2 injecties insuline per dag of incretinemimetica (Byetta, Victoza...) OF
  • Onvoldoende onder controle op maximale orale therapie (insuline of incretinemimetica worden overwogen)

Exclusiecriteria:
  • Type 1 diabetes
  • Zwanger of zwangerschapswens
  • Meer dan 2 injecties insuline per dag

Andere voorwaarden:
  • GMD bij arts die contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar)
  • Contract dient ondertekend te worden door 3 partijen; kopie wordt opgestuurd naar Adviserend Geneesheer
  • Patiënt verplicht zich tot minimum 2x/jaar contact met huisarts, minimum 1x/jaar consult bij specialist
  • Zich kunnen verplaatsen naar de huisarts (voor opstart zorgtraject) en specialist robin

Stap 2:

Overloop het zorgtrajectcontract diabetes met de patiënt

Huisarts en patiënt ondertekenen het Zorgtrajectcontract: Download PDF of Word
Voor meer uitleg hierrond, klik  HIER

Stap 3:

Opvolgplan opmaken samen met de patiënt.

Stap 4:

De huisarts verwijst de patiënt door naar de endocrinoloog voor de derde handtekening.

Geef verwijsbrief mee met antecedenten, medicatielijst en labo: Download PDF of Word.

2e Consult bij de huisarts

Stap 1:

De patiënt bezorgt het ondertekende contract na consultatie bij de endocrinoloog terug aan de huisarts.

Stap 2:

De huisarts stuurt een kopie van het ondertekend contract naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD van de patiënt.

De startdatum van het zorgtraject is de datum van ontvangst en goedkeuring door de adviserend geneesheer. De adviserend geneesheer stuurt de goedkeuring naar de drie partijen: huisarts, patiënt, specialist.

Stap 3:

Na goedkeuring van de mutualiteit, maakt de patiënt opnieuw een afspraak bij de huisarts.

3e Consult bij de huisarts

Aanmaken van voorschriften en verwijzing naar de diabeteseducator.

Lijst met diabeteseducatoren: Download PDF  

Taak arts: schrijven van voorschrift 1: voorschrift diabeteseducatie: Download PDF of Word
Vul het doktersvoorschrift diabeteseducatie in. Specifieer de educatie (opstart-, opvolgeducatie, extra educatie bij problemen). Met de verwijsbrief educator voor de educator zorg je ervoor dat de educator voldoende informatie heeft om de educatie te kunnen starten. Meer informatie over educatie kan je HIER terugvinden.

Taak arts: schrijven van voorschrift 2: voorschrift zelfcontrolemateriaal (glucometer, lancetten en strips voor 6 maanden)  Download PDF of Word
Vermeld op het eerste voorschrift: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: starterskit. In plaats van  zelfcontrolemateriaal: starterskit kun je ook schrijven: Glucometer, 150 strips en 100 lancetten. 
De bedoeling is dat de patiënt dit voorschrift meeneemt naar zijn/haar diabeteseducator.

Taak educator: samen met de patiënt een geschikte glucometer kiezen: Glucometers
De educator bezorgt de patiënt een attest bloedglucosemeter voor het afleveren van het nodige zelfzorgmateriaal.De patiënt kan met het voorschrift van de arts en het attest van de educator naar een apotheker om dit materiaal af te halen.

Taak arts: om de 6 maanden het volgende op het voorschrift vermelden: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: opvolgkit (In plaats van "zelfcontrolemateriaal: opvolgkit" kan je ook schrijven: hernieuwing: 150 strips en 100 lancetten
Vermeld na 3 jaar: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: hernieuwing glucometer voor een nieuwe glucometer.

Taak arts: indien nodig, schrijven van voorschrift 3: voorschrift medicatie
Een aantal geneesmiddelen gebruikt bij diabetes zijn samengebracht in een nieuwe vergoedingsgroep. Voor deze geneesmiddelen is geen aanvraagformulier meer nodig bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit. De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen, volstaat.
Vermeld op het voorschrift de naam van het geneesmiddel, zorgtraject diabetes. Deze regeling is facultatief. Wie liever verder blijft werken met aanvragen en attesten kan dit blijven doen.
Opgelet!  De vergoedingsvoorwaarden blijven ongewijzigd!
Het volstaat dus niet dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject. Hij moet ook voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden. U kunt hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen.
Voor patiënten buiten het zorgtraject is er nog steeds een attest nodig voor terugbetaling.


Taak 5: indien nodig, schrijven van voorschrift 4: voorschrift diëtist Download PDF 
Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie diëtist" De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties per jaar van minimum 30 minuten.
Meer informatie over dieetadvies kan je HIER terugvinden.

Voorschrift 5: voorschrift podoloog (indien nodig) Download PDF 
Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie podoloog, groep 1, 2a, 2b of 3" De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties van minstens 45 minuten per jaar bij een erkend podoloog (vanaf risicogroep 1). Meer informatie over podologie kan je HIER terugvinden.

Voor diegenen die starten met insuline: voorschrift insulinepen (gratis via educator of rechstreeks bij de firma of bij de ZTP).

Consult oogarts Opgelet! Te registreren parameters: HbA1c, gewicht en BMI, LDL - Cholesterol, bloeddruk.

MINIMUM OM DE 6 MAANDEN VERVOLGCONSULTATIE BIJ DE HUISARTS