Zorgtraject Diabetes Mellitus Type 2

Onderstaand een stappenplan, om de opstart van een zorgtraject diabetes type 2 te vergemakkelijken. Vanuit het stappenplan kunt u rechtstreeks doorklikken naar de juiste documenten (volg de hyperlinks!). De meeste documenten zijn zowel in PDF- als in WORD-formaat beschikbaar. Contacteer uw zorgtrajectpromotor gerust bij vragen.

1e Consult bij de huisarts

Stap 1:

Nakijken of de patiënt in aanmerking komt?

Inclusiecriteria:

 • Type 2 diabetes EN
 • 1 of 2 injecties insuline per dag of incretinemimetica (Byetta, Victoza...) OF
 • Onvoldoende onder controle op maximale orale therapie (insuline of incretinemimetica worden overwogen)

Exclusiecriteria:
 • Type 1 diabetes
 • Zwanger of zwangerschapswens
 • Meer dan 2 injecties insuline per dag

Andere voorwaarden:
 • GMD bij arts die contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar)
 • Contract dient ondertekend te worden door 3 partijen; kopie wordt opgestuurd naar Adviserend Geneesheer
 • Patiënt verplicht zich tot minimum 2x/jaar contact met huisarts, minimum 1x/jaar consult bij specialist
 • Zich kunnen verplaatsen naar de huisarts (voor opstart zorgtraject) en specialist robin

Stap 2:

Overloop het zorgtrajectcontract diabetes met de patiënt

Huisarts en patiënt ondertekenen het Zorgtrajectcontract: Download PDF of Word
Voor meer uitleg hierrond, klik  HIER

Stap 3:

Opvolgplan opmaken samen met de patiënt.

Stap 4:

De huisarts verwijst de patiënt door naar de endocrinoloog voor de derde handtekening.

Geef verwijsbrief mee met antecedenten, medicatielijst en labo: Download PDF of Word.

2e Consult bij de huisarts

Stap 1:

De patiënt bezorgt het ondertekende contract na consultatie bij de endocrinoloog terug aan de huisarts.

Stap 2:

De huisarts stuurt een kopie van het ondertekend contract naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD van de patiënt.

De startdatum van het zorgtraject is de datum van ontvangst en goedkeuring door de adviserend geneesheer. De adviserend geneesheer stuurt de goedkeuring naar de drie partijen: huisarts, patiënt, specialist.

Stap 3:

Na goedkeuring van de mutualiteit, maakt de patiënt opnieuw een afspraak bij de huisarts.

3e Consult bij de huisarts

Aanmaken van voorschriften en verwijzing naar de diabeteseducator.

Lijst met diabeteseducatoren: Download PDF  

Belangrijk!! vanaf 1 mei 2018 treedt de nieuwe wetgeving rond diabeteseducatie binnen het zorgtraject in werking:

Afschaffing van:

 • de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
 • de verplichting educatie te volgen in kritische situaties

 

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
 • Ten minste één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de  eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

 

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

 • De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden
 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen  
 • De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

 Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden. 

 Taak arts: schrijven van voorschrift 1: voorschrift diabeteseducatie: 
Met de verwijsbrief educator voor de educator zorg je ervoor dat de educator voldoende informatie heeft om de educatie te kunnen starten. Meer informatie over educatie kan je HIER terugvinden.

Belangrijk: Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel  op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Taak arts: schrijven van voorschrift 2: voorschrift zelfcontrolemateriaal (glucometer, lancetten en strips voor 6 maanden)  Download PDF
of Word
Vermeld op het eerste voorschrift: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: starterskit. In plaats van  zelfcontrolemateriaal: starterskit kun je ook schrijven: Glucometer, 150 strips en 100 lancetten. 
De bedoeling is dat de patiënt dit voorschrift meeneemt naar zijn/haar diabeteseducator.

Taak educator: samen met de patiënt een geschikte glucometer kiezen: Glucometers
De educator bezorgt de patiënt een attest bloedglucosemeter voor het afleveren van het nodige zelfzorgmateriaal.De patiënt kan met het voorschrift van de arts en het attest van de educator naar een apotheker om dit materiaal af te halen.

Taak arts: om de 6 maanden het volgende op het voorschrift vermelden: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: opvolgkit (In plaats van "zelfcontrolemateriaal: opvolgkit" kan je ook schrijven: hernieuwing: 150 strips en 100 lancetten
Vermeld na 3 jaar: Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: hernieuwing glucometer voor een nieuwe glucometer.

Taak arts: indien nodig, schrijven van voorschrift 3: voorschrift medicatie
Een aantal geneesmiddelen gebruikt bij diabetes zijn samengebracht in een nieuwe vergoedingsgroep. Voor deze geneesmiddelen is geen aanvraagformulier meer nodig bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit. De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen, volstaat.
Vermeld op het voorschrift de naam van het geneesmiddel, zorgtraject diabetes. Deze regeling is facultatief. Wie liever verder blijft werken met aanvragen en attesten kan dit blijven doen.
Opgelet!  De vergoedingsvoorwaarden blijven ongewijzigd!
Het volstaat dus niet dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject. Hij moet ook voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden. U kunt hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen.
Voor patiënten buiten het zorgtraject is er nog steeds een attest nodig voor terugbetaling.


Taak 5: indien nodig, schrijven van voorschrift 4: voorschrift diëtist Download PDF 
Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie diëtist" De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties per jaar van minimum 30 minuten.
Meer informatie over dieetadvies kan je HIER terugvinden.

Voorschrift 5: voorschrift podoloog (indien nodig) Download PDF 
Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie podoloog, groep 1, 2a, 2b of 3" De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties van minstens 45 minuten per jaar bij een erkend podoloog (vanaf risicogroep 1). Meer informatie over podologie kan je HIER terugvinden.

Voor diegenen die starten met insuline: voorschrift insulinepen (gratis via educator of rechstreeks bij de firma of bij de ZTP).

Consult oogarts Opgelet! Te registreren parameters: HbA1c, gewicht en BMI, LDL - Cholesterol, bloeddruk.

MINIMUM OM DE 6 MAANDEN VERVOLGCONSULTATIE BIJ DE HUISARTS